Relativní a absolutní adresy

Než si povíme o odkazech, bude dobré si nejprve udělat jasno v zadávání cest k souborům, neboli v adresách. Budeme to potřebovat jak při tvorbě odkazů, tak třeba při vkládání obrázků do stránky.

  • u absolutní adresy je cílový soubor a jeho umístění přesně a jednoznačně určeno; používáte ji, když třeba někomu "posíláte odkaz". Je třeba ve tvaru http://polopate.wz.cz/index.php;
  • relativní adresy přímo při "surfování" nepoužíváte, pro tvorbu webu jsou však podstatné. U nich záleží na místě, ze kterého cílový soubor hledáme, a doslova určujeme trasu mezi adresáři, která vede z daného místa k požadovanému souboru. Takže k jednomu souboru může vést pokaždé jiná relativní cesta - podle toho, kde se nachází stránka, ze které se na soubor odkazujeme.

Jak je to v praxi se soubory a odkazy na webu

Opět předpokládám, že jsme si vytvořili složku "web", a budeme se pohybovat jenom v ní. Všechno, co pro svůj web budeme potřebovat, budeme ukládat sem - html stránky, obrázky atd. Protože se budeme pohybovat stále jen v tomto adresáři, budou nám vyhovovat relativní cesty.

Ještě poznámka - přesun o jednu úroveň výš (do nadřazeného adresáře) zapíšeme dvěma tečkami a lomítkem.

Zkusíme to názorně:

relativní a absolutní adresy

Vyjádřeno slovy:

Ze stránky obrozeni.html se k souboru fotka.jpg dostaneme tak, že vystoupíme o dva adresáře výš, vstoupíme do adresáře fotky a tam najdeme požadovaný soubor.

Ze stránky index.html se k souboru obrozeni.html dostaneme tak, že vstoupíme do adresáře referaty, dále do adresáře cestina a tam najdeme požadovaný soubor.

Ze stránky goniometrie.html se k souboru logo.jpg dostaneme tak, že vystoupíme o dva adresáře výš a najdeme požadovaný soubor.

Ze stránky index.html se k souboru logo.jpg dostaneme tak, že jej najdeme na stejné úrovni.

U souboru logo.jpg můžete v těchto příkladech vidět, že k němu vedou různé relativní cesty - právě podle toho, odkud se k němu potřebujeme dostat.

Jiný příklad

Na níže uvedeném příkladě se podívejte, jak najít cestu od jednoho souboru ke druhému.

relativní a absolutní adresy

Takhle zobrazenou cestu, tj. pokud chceme v souboru galerie.htm zobrazit obrázek jezero.jpg, lze zapsat takto (barevně odpovídá zápis a šipky na obrázku):

../obrazky/dovolena/jezero.jpg

Už bez barevného zvýraznění zároveň ale můžete vidět, že když obrázek "jezero.jpg" chcete zobrazit na stránce index.htm, bude relativní cesta jiná, konkrétně "obrazky/dovolena/jezero.jpg".

V cestách k souborům používejte zásadně normální lomítka /, nikoli obrácená lomítka \.

Absolutní odkazy na webu

Jak bylo zmíněno výše, většinou budeme při psaní webu používat relativní cesty, protože nejčastěji budeme odkazovat na soubory v rámci svého webu. Přesto ale čas od času chceme odkázat na jiný web. Pak je čas pro použití absolutní adresy, která je na dané místo vždy stejná, ať už odkazujeme odkudkoli. Taková adresa vypadá prostě jako webová adresa, kterou zadáváte do prohlížeče, ovšem vždy včetně "http://" tj. např. "http://www.seznam.cz".


Mozilla Firefox: Bezpečnější, rychlejší, lepší
píše -dis- bb(zavináč)choltice.eu