Tagy

Odstavec

<p>text odstavce</p>

Párový tag <p> - označuje odstavec.

Nadpisy

<h1>Nadpis první úrovně</h1>

Párové tagy <h1>, <h2>, <h3> atd. - označují nadpisy, jejich číslo určuje jejich úroveň. Když je správně použijete, text bude pěkně přehledný.

Jsou také důležité pro vyhledávače. To je téma samo pro sebe a na webu o tom najdete mnohá pojednání. Jednoduše lze říci, že když si vyhledávací robot prohlíží vaši stránku, aby ji mohl nabídnout těm, kteří u něj něco hledají, přikládá daleko větší důležitost slovům, která najde v tazích <h.> , než slovům v normálním textu.

Seznam a jeho položka

<ul>
<li>položka seznamu</li>
</ul>

Párový tag <ul> - to je tag, ve kterém je umístěný odrážkový seznam.

Párový tag <li> - označuje položku seznamu.

Obrázek

Tag <img> - tímto tagem vložíte obrázek.

<img src="cesta k obrázku" width="XXX" height="YYY" alt="alternativní popis obrázku" title="popis obrázku" />

Zdroj obrázku - src

Atribut src určuje soubor, ve kterém se daný obrázek nachází, a je tedy nezbytný.

Šířka a výška obrázku - width a height

Hodnoty width (šířka) a height (výška) jsou nepovinné, ale doporučuju je používat. Jsou v pixelech, v tomto případě (v HTML) se uvádějí bez jednotek. Když je použijete (a správně, tj. odpovídají rozměrům obrázku, který se bude na stránce zobrazovat), prohlížeč si při načítání předem vyhradí pro tyto obrázky místa dané velikosti a do nich mimochodem umístí zadaný popisný text; obrázky do nich doplní, jakmile je načte. Pokud byste hodnoty nezadali, prohlížeč je zjistí teprve až po úplném načtení obrázku; mezitím už zobrazí okolní text, a ten pak bude muset odsunout, aby se mu tam obrázek vešel, takže během načítání bude stránka poskakovat.

Popis a alternativní text - title a alt

chybějící obrázek funkční obrázek

Atribut alt je v XHTML rovněž povinný; doporučuju obrázky výstižně pojmenovávat.

Než se obrázek načte, na jeho místě bude alternativní text ( <alt> ). Zůstane tam v případě, že se obrázek vůbec nenačte. Zadání alt je povinné.

Když na obrázek najedete myší, může se Vám zobrazit "bublina" s popisem. V této bublině bude text, který zadáte v atributu title .

Není-li zadáno title , IE zobrazí v "bublině" zadaný alternativní text.

Odřádkování

Zatímco nový odstavec je dán tím, že jeden skončí tagem </p> a další začne <p> , můžeme rovněž odřádkovat v rámci jednoho odstavce. V místě, kde chceme, aby se text odřádkoval, vložíme značku <br /> .

Nezapomeňte, že každému se vaše stránky zobrazí jinak, takže se nesnažte pomocí odřádkovávání upravovat vzhled! Jednak je to přebytečné (např. kdybyste pomocí odřádkování chtěli dělat větší mezeru mezi řádky - na to máme styly, se kterými se seznámíme dále), a jednak je to zbytečné - jiný uživatel bude mít jiné rozlišení a tedy jinou délku řádku, takže výsledek může být výrazně jiný, než na vašem počítači a prohlížeči...

Ostatní tagy

Seznam tagů najdete na jakpsatweb.cz.

V tomto seznamu ale najdete i tagy formátovací, např. <center>, <font> apod.; chcete-li se ale se mnou vydat cestou striktního xhtml, tak na ně rovnou zapomeňte. Jakmile v popisu zjistíte, že účelem tagu je změnit vzhled, nikoli dát význam textu, tak ho ingorujte. K tomu se dostaneme později. V zásadě by vám pro začátek měly stačit nadpisy, texty, seznamy, možná ještě tak <fieldset> a <legend>, a to by pro začátek stačilo. A ovšem nesmíme zapomenout na odkazy, tj. na tag <a> . Takže jdeme na ně!


Firefox: Bezpečnější, rychlejší, lepší
píše -dis- bb(zavináč)choltice.eu