Trpaslík a podmínky

Předchozí: o cyklech FOR.

Pokud jste vstoupili přímo na tuto stránku, vysvětlení analogie s trpaslíkem najdete zde.

Co jsou podmínky

Některé povely pro trpaslíčka mu můžeme nějak podmínit, to znamená, že je vykoná jen v případě, že nám zadaná podmínka platí.

Trpaslíčku, pokud je číslo v šuplíku $cislo větší než 10, napiš "větší"; jinak napiš "menší".

Potřebná slovíčka: if = "jestliže", else = "jinak", elseif = "nebo jestliže".

if ($i>10) {
   echo "větší";
} else {
   echo "menší"; }

Základní zápis podmíněných příkazů je pak takovýchle:

if (podmínka) {
   1. blok příkazů
}

Pokud bude splněna podmínka, vykoná se 1. blok příkazů; v opačném případě tento zápis nic neovlivní a pokračuje se dál. Zápis můžeme rozšířit:

if (podmínka) {
   1. blok příkazů
} else {
   2. blok příkazů
}

Pokud bude splněna podmínka, vykoná se 1. blok příkazů; v opačném případě se vykoná 2. blok příkazů.

A to stále ještě není všechno. Ne vždy je něco jen černé nebo bílé a my nechceme rozhodovat jen buď a nebo, ale máme variant víc; ani to není pro trpaslíka problém:

if (podmínka) {
   1. blok příkazů
} elseif (jiná podmínka) {
   2. blok příkazů
} elseif (ještě jiná podmínka) {
   3. blok příkazů
} else {
   4. blok příkazů
}

A tady zase může a nemusí být poslední blok bez podmínky, záleží na našich potřebách. Pokud nevyjde žádná, může se za else dát blok příkazů pro takový případ; možná ale v takovém případě nechceme dělat nic, takže skončíme posledním elseif.

Ptáte se, kdy použít vícekrát if, a kdy zkombinovat celý zápis od if přes elseif a snad i včetně else? Záleží na tom, jak chcete, aby se trpaslík zachoval. Pokud mu sestavíte několikrát if, každou podmínku poctivě projde a vyhodnotí. Pokud uděláte jeden blok od if včetně elseif, tak jakmile některá z podmínek vyhoví, udělá co je za ní napsáno, zbytek přeskočí až za poslední složenou závorku, a pokračuje dál, i kdyby byla splněná rovněž některá z dále uvedených podmínek. Možná to zní složitě, ale podívejte se na tenhle příklad a hlavně na to, jak funguje. Malé objasnění a překlad: Máme číslo 10. V prvním příkladě trpaslíkovi říkáme "pokud je číslo větší než 3, napiš že je větší; nebo pokud je číslo menší než 15, napiš že je menší; a jestli nic z toho, napiš že nic. Ačkoli i malé dítě pozná, že 10 je nejen větší než 3 (což trpaslík napíše), tak také menší než 15 - tak ale to už nenapíše, protože mu vyšla splněná hned první podmínka, a tím pádem související elseif ani else neřešil. To až v druhém příkladě, kde chceme, aby ty podmínky zjišťoval naprosto nezávisle na sobě, neboli - jestli je větší než 3, napiš to. Jestli je menší než 15, napiš to. Tady už napíše obojí.

Zápis podmínek, podle kterých se má trpaslík rozhodovat, může být docela komplikovaná záležitost. Doporučuju najít si to v odborné literatuře, já vám tady předvedu pár základních podmínek s překladem, hloubější studium podmínek a operátorů (matematických i logických) máte za domácí úkol podle svých vlastních potřeb. Chceme-li podmínky spojovat, můžeme použít || jako NEBO a && jako A ZÁROVEŇ; operátorů je více, jsou i další ekvivalenty, které se malinko jinak vyhodnocují, ale tím se tady zabývat nebudeme. Princip podmínek hodně souvisí s logikou; u těch jednoduchých si vystačíme s tou přirozenou logikou, ale jinak je to věda.

$promenna > $jina_promenna - proměnná je větší než jiná proměnná;
$promenna <= $jina_promenna - proměnná je menší nebo stejná jako jiná proměnná;
$promenna == $jina_promenna - proměnná je stejná jako jiná proměnná; všimněte si, že sem patří DVĚ rovnítka a až vám nepůjde skript, a zkontrolujete si chybějící středníky, ve druhé fázi hledání chyby se zaměřte právě na rovnítka v podmínkách;
$promenna != $jina_promenna - proměnná není stejná jako jiná proměnná;
$promenna%5 > 0 - zbytek po dělení proměnné pěti je větší než nula; jinými slovy proměnná není dělitelná pěti beze zbytku (zápis $promenna%5 znamená vyděl proměnnou pěti (celočíselně, tj. bez desetinných míst) a počítej s tím, co ti zbyde);
$promenna > 3 && $promenna < 9 - proměnná je větší než 3 a zároveň menší než 9 (čili podmínka bude splněná, pokud proměnná bude mít hodnotu 4, 5, 6, 7 nebo 8;
$promenna > 3 || $promenna < 9 - proměnná je větší než 3 nebo je menší než 9 (čili podmínka bude splněná vždycky, zdá se že každé číslo je buď větší než 3 nebo menší než 9 ;-) );
$adresa == "" || ($telefon == "" && $mail == "") - dejme tomu že kontrolujeme, jestli byla vyplněna správná pole formuláře, u kontaktu nám stačí buď telefon NEBO mail. Podmínku stavíme tak, že pokud je splněná, znamená to, že formulář nebyl správně vyplněn. V závorce je napsáno "když zároveň není vyplněn telefon ani mail", k tomu doplňujeme "nebo není vyplněná adresa".

Na ty operátory se hlouběji podívejte třeba na linuxsoft.cz.


Firefox: Znovuzrozený prohlížeč
píše -dis- bb(zavináč)choltice.eu